ASSURMIFID/IDD gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. De werkzaamheden die bestaan in het 
adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend 
werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 5: Brand en natuurevenementen; 6: Andere schade aan goederen; 7: BA motorrijtuigen; 
8: Algemene BA; 9: Diverse geldelijke verliezen; 10: Rechtsbijstand; 11: Hulpverlening; 12: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 13: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 14: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen

1.3. Polisvoorwaarden (informatie uit de IBP catalogus indien beschikbaar)

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

“De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor 
het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe
ons kantoor hieraan invulling geeft”.

BELANGENCONFLICTENBELEID BEKNOPT (zie bijlage in deze link)

3. Vergoeding 

“Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor 
onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.”

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.